Rock

Mark van Pelt als Trusted Advisor

Waarom zou je Mark van Pelt als Trusted Advisor nemen?

Om als leidinggevende van een onderneming of organisatie een klankbord en sparringpartner te hebben. Dat is precies wat ik te bieden heb. Met deskundigheid en passie kan ik de juiste vragen stellen en vervolgens heel goed luisteren. Op een ontspannen manier kun jij vanuit je leidinggevende positie alle lastige onderwerpen ter sprake brengen.

Je leiderschap, karakter, stijl, ethiek en levensvragen doen daarin allemaal mee. Zoek je aanscherping, verbetering en verbinding tussen je verschillende levensgebieden? Ik zal met persoonlijke aandacht en passie een betrouwbare gids voor je zijn. 

Neem voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek contact met mij op om te bezien wat ik als trusted advisor voor je kan betekenen.

Mark van Pelt

2mb versie (2)

‘Mark weet op een mooie manier balans te vinden tussen vertrouwelijkheid en doordachte reflectie. Je kunt bij hem in vertrouwelijke sfeer je hart kwijt. Als het nodig is, vormt hij een helpend tegenover. Hij is er niet voor een paar trucjes, maar biedt hoop in de diepe lagen van het leven’.

Prof. dr. C. Veerman, oud-minister van Landbouw

Foto Cees Veerman

Op de volgende terreinen kun je van Mark een constructieve bijdrage verwachten:

Authentiek leiderschap

Hoe kan ik te midden van allerlei hectiek mezelf blijven?
Hoe kan ik de waarden die ik voorsta beter uitdragen?
Ben ik in mijn leiderschap nog authentiek, of ben ik dat
kwijt geraakt? Wat zijn mijn diepste drijfveren en hoe
kan ik ze beter in het vizier houden?

Identity

Wie ben ik? En wat maakt mij tot wie ik ben? Hoe is mijn
biografie verlopen? Wie zijn op dit moment de belangrijkste
personen in mijn bestaan?  Hoe verhoud ik me met hen?
Welke betekenis hebben ze voor mij? Hoe kan ik goed met
hen leven? Zijn zij tevreden met hoe het nu gaat?

Ethics

Hoe houd ik mijn integriteit overeind in een omgeving
waar grote druk wordt uitgeoefend? Hoe kan ik mijn
waarden voor mijn leven op een natuurlijke manier
integreren in de harde werkelijkheid van omgang met
mensen en natuur? Hoe blijf ik integer samen met anderen?

Meaningfulness

Hoe kan ik mijn leven in een breder perspectief zien? Hoe
kan ik zingeving en levensfilosofie integreren in mijn werk
en leven? Wat zijn de waarden en dragende krachten die
mijn leven richting geven? Hoe wil ik herinnert worden als
ik er niet meer ben? Wat is mijn levensdoel?

‘Je hebt kooplieden en dominees. Mark van Pelt overbrugt de traditionele kloof tussen die twee met behulp van een luisterend oor, een scherpe waarneming en een invoelend advies. Hij helpt je verder te kijken’.

Jan Schinkelshoek, communicatieadviseur, oud-lid van de Tweede Kamer

Glas in lood raam