Rock

Mark van Pelt als Trusted Advisor

Voor leidinggevenden van internationale topondernemingen en organisaties ben ik een vertrouwensman. De rol van klankbord en sparringpartner vervul ik met deskundigheid en passie. Mijn achtergrond, kennis en kwaliteiten op dit specifieke gebied scheppen snel een uitnodigende sfeer. Het is mijn specialiteit als trusted advisor om te midden van hectische

omstandigheden structuur, overzicht en stabiliteit te verschaffen.  Zodat jij als leidinggevende gefocust kan blijven om dat te doen wat jouw deskundigheid en verlangen is.

Neem voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek contact met mij op om te bezien wat ik als trusted advisor voor je kan betekenen.

Over The Good Sense

2mb versie (2)

Mark van Pelt wordt door mensen in leidinggevende posities van internationale topondernemingen en organisaties ervaren als een vertrouwensman. Veel directies zien in hem een klankbord en sparringpartner. Zijn achtergrond, kennis en kwaliteiten scheppen snel een uitnodigende sfeer die vertrouwen wekt. Zijn levenservaring, aimabele en scherpzinnige karakter verdiepen dat. Hij weet op een sympathieke manier snel bij de kern te komen. Zijn geduld en invoelingsvermogen zorgen er voor dat bij complexe vraagstellingen overzicht en stabiliteit blijft. Hij gaat kritische vragen niet uit de weg. Zijn stevigheid wordt in hectische omstandigheden ervaren als een steunpilaar.

Je hebt het werk waarin je je helemaal kwijt kunt. Je voelt je als een vis in het water. Leiding geven en beslissingen nemen gaan je goed af. Ook bij complexe materie. Je agenda is vol dynamiek. Geen dag is hetzelfde. Maar tegelijk voel je dat er wel erg veel op je bordje ligt. Je merkt dat er op meerdere terreinen veel van je gevraagd wordt. Je wilt authentiek en integer zijn. Maar je moet tegen taaie krachten opboksen. Tegenvallende resultaten zetten je onder druk. Allerlei mensen bemoeien zich tegen je aan. De stress is soms gewoon te hoog. Werk en privé dreigen in onbalans te raken. Je vervult meerdere rollen in het leven, maar het lijkt dat de ene ten koste gaat van de andere. Je leven lijkt in verschillende vakjes uiteen te vallen, terwijl je juist
streeft naar verbinding. Je hebt idealen en verlangens, maar je vraagt je af met wie je ze kunt delen. Soms overvalt je te midden van alle drukte een gevoel van eenzaamheid.

Je zoekt een klankbord. Een sparringpartner. Iemand die de juiste vragen stelt. Een luisterend oor en begrip, dat heb je nodig. En tegelijk zoek je naar aanscherping, verbetering, verbinding tussen je verschillende levensgebieden. Lastige kwesties eens even van een heel andere kant bekijken. Verfrissend en verdiepend. Nieuwe spirit, motivatie en toewijding. Dat zoek je. Neem contact op met Mark van Pelt en betrek hem als Trusted Advisor bij jouw uitdagingen.

‘Mark weet op een mooie manier balans te vinden tussen vertrouwelijkheid en doordachte reflectie. Je kunt bij hem in vertrouwelijke sfeer je hart kwijt. Als het nodig is, vormt hij een helpend tegenover. Hij is er niet voor een paar trucjes, maar biedt hoop in de diepe lagen van het leven’.

Prof. dr. C. Veerman, oud-minister van Landbouw

Foto Cees Veerman

Op de volgende terreinen kun je van Mark een constructieve bijdrage verwachten:

Identity

Wat zijn mijn biografische, sociale en psychologische karakteristieken? Wat heeft mij tot de persoon gemaakt die ik nu ben? Welke mensen hebben daar een rol in gespeeld?

Human interest

In welke situatie bevind ik mij nu? Hoe ziet mijn huidige wereld eruit? Wat zijn mijn uitdagingen en gevoelens? Wat houdt me bezig en hoe voel ik mij daarin?

Balance

Hoe zit de verhouding tussen werk en privé? Gaat het één ten koste van het ander? Wat zijn daar de oorzaken van? Hoe kan ik balans vinden en houden?

Desire

Hoe kan ik verbinding houden tussen enerzijds mijn drijfveren en verlangens en anderzijds de realiteit van mijn werk? Wat kan ik doen om mijn motivatie gaande te houden? Waar zitten de remmers en op welke manier kan ik vernieuwen?

Connection

Hoe kan ik de verschillende onderdelen van mijn leven bij elkaar houden tot een natuurlijke eenheid? Op welke manier kan ik de mensen met wie ik werk blijven zien vanuit het perspectief van mijn levensfilosofie?

Ethics

Hoe houd ik mijn integriteit overeind in een omgeving waar grote druk wordt uitgeoefend? Wat is het geheim om mijn ethiek op een natuurlijke manier te integreren in het geheel van mijn werk, de omgang met mensen en de natuur?

Stress

Hoe kan ik beter omgaan met stressfactoren die mij professioneel en persoonlijk raken? Waar komt de stress vandaan en wat kan ik inzetten om die te reduceren?

Responsibilities

Hoe kan ik mijn verschillende verantwoordelijkheden onderscheiden en afgrenzen van elkaar. Waar liggen tevens mijn grenzen in de verantwoordelijkheid voor anderen?

Meaningfulness

Wat kan mij helpen mijzelf en de mensen met wie ik werk in een breder perspectief van zingeving te zien? Wat is mijn levensfilosofie? Welke rol speelt daarbij mijn visie op de wereld? Wat is mijn mensvisie?

Glas in lood raam